Hästpass

  Nya regler för utländska hästpass

  Från 1a januari 2016 gäller nya regler för utländska hästpass. Du behöver göra en efterregistrering hos ett svenskt avelsförbund efter nya EU-direktiv, och detta gäller även hästar som redan finns i Sverige. Det är en enkel ID-kontroll som vi utför för 337 kr inkl moms. Passa på att få detta gjort under lågsäsong, då det flaggas för att handläggningstiderna kan komma att bli långa, så har Du och din häst passet i ordning i god tid till tävlingssäsongen.

  Läs mer under dessa länkar:

  http://www.svehast.se/svenskregistrering

  http://www3.ridsport.se/Tavling/Nyheter/2015/10/Nyareglerforhastpass
  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/hastpass.4.1cb85c4511eca55276c80001096.html